Tel. 086-3665642, 090-9737595
E-mail : indaothailand@gmail.com
ID LINE : indao-thailand
  

“อินดาว” ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ออร์แกนิค เพื่อดูแลสุขภาพ

          เนื่องจากโลกและสังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้ กลายเป็นสังคมดิจิตอล มีความเจริญทางเทคโนโลยีมากมาย มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ผู้คนส่วนใหญ่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตัวเองเพื่อความอยู่รอด คนในครอบครัวต้องช่วยเหลือกันทำมากิน จึงเกิดความเครียดขึ้นภายในครอบครัว ประกอบกับไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ต้องบริโภคอาหารที่สะดวกรวดเร็ว เช่น ฟาสต์ฟูด น้ำหวาน น้ำอัดลมต่างๆ จึงส่งผลให้สุขภาพร่างกาย ไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวก่อนไวอันควร

          INDAO จึงมีแนวคิดที่จะผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ซึ่งในประเทศไทยมีสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมาย มีการนำสมุนไพรมารักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติรักษาโรคต่างๆ ให้หายขาดได้โดยไม่ต้องทานยาเคมี  นอกจากผลิตภัณฑ์อินดาวจะเติบโตเป็นที่รู้จักกว้างขวางในตลาดแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรไทย ได้มีรายได้ อยู่ดีกินดีกันด้วย

          เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอินดาว ได้อย่างมั่นใจ สำหรับป้องกันรักษาอาการเจ็บป่วยของตัวเองและคนในครอบครัวเบื้องต้น เราจึงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกร เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ท้องตลาด ปราศจากสารเคมี สมุนไพรต่างๆ เป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ หรือปลูกโดยปราศจากปุ๋ยเคมี ผลผลิตของเกษตรกรทุกชนิดไร้สารเคมี มีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล

          เนื่องจากการปลูกพืชโดยไม่คำนึงถึงผลเสียจากปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดิน ทำให้ดินนั้นเสีย เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ดินขาดแร่ธาตุต่างๆ ผลผลิตที่ได้ไม่สมบูรณ์ ขาดภูมิต้านทานโรคและทำให้การคุกคามของแมลงและเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งจะนำไปสู่การใช้สารเคมีฆ่าแมลงและเชื้อราเพิ่มขึ้น ดินที่เสื่อมคุณภาพนั้นจะเร่งการเจริญเติบโตของวัชพืชให้แข่งกับพืชเกษตรและนำไปสู่การใช้สารเคมีสังเคราะห์กำจัดวัชพืช ข้อบกพร่องเช่นนี้ก่อให้เกิดวิกฤติในห่วงโซ่อาหารและระบบการเกษตรของเรา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง

          INDAO เล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบจากพืชเกษตรอินทรีย์ จึงรวบรวมและสั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงกับเกษตรกรจากแหล่งปลูกพืชในภูมิประเทศของไทยที่อุดมสมบูรณ์และมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา อาทิ เช่น น้ำมันดาวอินคา สกัดเย็น ในรูปแบบขวด และซอฟเจล, ชาสมุนไพรดาวอินคา, กาแฟผสมใบชาดาวอินคา, กาแฟสดคั่วบด และเมล็ดกาแฟคั่ว อาราบิก้าแท้ 100% จากดอยช้าง สมุนไพรไทยชนิดต่างๆ ที่มีความสด ผ่านกรรมวิธีอบทันทีที่เก็บจากต้น ผักเชียงดาอบแห้ง, ยอดใบเจียวกู้หลานบด และดอก, ใบดาวอินคาอบแห้ง, ดอกเห็ดหลินจืออบแห้ง, ตะไคร้อบแห้ง, ใบเตยอบแห้ง, หญ้าหวานอบแห้ง, หญ้าหวานอบแห้งชนิดป่น, ดอกคำฝอยอบแห้ง, ดอกอัญชันอบแห้ง และสมุนไพรอื่นๆ ฯลฯ

ออร์แกนิค สร้างชีวิต ชีวิตยืนยาวด้วยสมุนไพรออร์แกนิค สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยสมุนไพร “อินดาว” 

เกษตรอินทรีย์คืออะไร?

        - ให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่า

        - ให้อาหารปลอดสารพิษสำหรับชีวิตที่ดีกว่า

        - ให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อเศรษฐกิจที่ดีกว่า

        - ให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีกว่า

        - ให้ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ดีกว่า

        - ให้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ผลผลิตพืชอินทรีย์เป็นอย่างไร?

        - มีรูปร่างดีสมส่วน

        - มีสีสวยเป็นปกติ

        - มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ

        - มีโครงสร้างของเนื้อนุ่มกรอบแน่น

        - มีรสชาติดี

        - ไม่มีสารพิษตกค้าง

        - เก็บรักษาได้ทนทาน

        - ให้สารอาหารและพลังชีวิต

 
 
 
   
อินดาว เทรดดิ้ง
81/631 ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 086-3665642, 090-9737595
E-mail: indaothailand@gmail.com
ID LINE : indao-thailand

Copyright 2016 by www.indaothailand.com


สินค้า 0